20.02.19- 06.03.19
Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom
Hovedopphald for barn/ungdom mellom 13 - 18 år etter henvisning frå barneavdelingar ved sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom

Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom

Ons. 20.02.19- 06.03.19

Oppfølgingsopphald for barn/ungdom som har gjennomført hovedopphaldet tidlegare.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom

Ons. 20.02.19- 06.03.19

Hovedopphald for barn/ungdom mellom 13 - 18 år etter henvisning frå barneavdelingar ved sjukehus.

Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom

Ons. 07.08.19- 21.08.19

Oppfølgingsopphald for barn/ungdom som har gjennomført hovedopphaldet tidlegare.

Celsius