Sjukleg overvekt - vaksne

 

Det vert først gjennomført eit vurderingsopphald i 7 døgn. Dette kan evt. kvalifisere til eit livsstilskurs som går over 5 veker fordelt på 1 år. Organisert som hovedopphald i 3 veker, deretter reopphald i 2 veker. Deretter ein poliklinisk dag.

Kurset vert avslutta med ein poliklinisk dag 6 mnd etter oppfølgingsopphaldet.

Målgruppe
Vaksne mellom 18 og 60 år, og med Kropps Masse Indeks, KMI >/=40, eller KMI >/=35 og med fedmerelaterte tilleggslidingar som til dømes hjerte- og karsjukdom, muskel- og skjelettplager, diabetes mellitus type 2, pustevanskar eller hypertensjon. Pasienten må vere motivert og i stand til å samarbeide om eit langvarig behandlingsforløp.

Vurderingsopphaldet: Last opp infoside her.

Livsstilskurset: Last opp infoside her.

Formålet med tilbodet
Deltakarane skal oppnå varig livsstilsendring gjennom meistringsstrategiar knytt opp mot endring av vaner. Målet er å redusere fare for fedmerelatert sjukdom, betre fysisk og psykisk helse og auke sosial/arbeidsmessig deltaking.

Innhald

  • Variert fysisk aktivitet i grupper og som eigentrening. Dette vert gjennomført i gymsal, på treningssenteret, i basseng og ute i naturen.
  • Undervisning og samtalegrupper med sentrale tema som endringsarbeid, erfaringsutveksling, kosthald, praktisk matlaging, bevegelse og helse/treningslære.

Søknad

Overvektspoliklinikk ved sjukehusa sender søknad direkte til Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal.
Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00, eller Teamleiar Karianne Dahl, 70 25 83 90.


Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 03.01.18- 10.01.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 10.01.18- 17.01.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 17.01.18- 24.01.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 17.01.18- 14.02.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 24.01.18- 21.02.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 28.02.18- 21.03.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 07.03.18- 14.03.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 21.03.18- 28.03.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 04.04.18- 25.04.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - overspisingslidelse (BED)

Ons. 04.04.18- 25.04.18

3 vekers hovedkurs for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt og overspisingslidelse, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 02.05.18- 09.05.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 20.06.18- 27.06.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 27.06.18- 04.07.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 08.08.18- 29.08.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 29.08.18- 05.09.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 05.09.18- 12.09.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 12.09.18- 19.09.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 19.09.18- 26.09.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 26.09.18- 03.10.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - overspisingslidelse (BED)

Ons. 03.10.18- 24.10.18

3 vekers hovedkurs for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt og overspisingslidelse, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 03.10.18- 10.10.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 10.10.18- 31.10.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 31.10.18- 07.11.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 07.11.18- 14.11.18

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald

Ons. 21.11.18- 12.12.18

3 veker hovedopphald for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt, etter henvisning frå sjukehus.

Celsius