Sjukleg overvekt - vaksne

 

Det vert først gjennomført eit vurderingsopphald i 7 døgn. Dette kan ev. kvalifisere til eit livsstilskurs som går over 5 veker fordelt på 1 år. Organisert som hovedopphald i 3 veker, deretter reopphald i 2 veker. Deretter ein poliklinisk dag.

Kurset vert avslutta med ein poliklinisk dag 6 mnd etter oppfølgingsopphaldet.

Målgruppe
Vaksne frå 18 og oppover med Kropps Masse Indeks, KMI >/=40, eller KMI >/=35, og med fedmerelaterte tilleggslidingar som til dømes hjerte- og karsjukdom, muskel- og skjelettplager, diabetes mellitus type 2, pustevanskar eller hypertensjon. Pasienten må vere motivert og i stand til å samarbeide om eit langvarig behandlingsforløp.


Formålet med tilbodet
Deltakarane skal oppnå varig livsstilsendring gjennom meistringsstrategiar knytt opp mot endring av vaner. Målet er å redusere fare for fedmerelatert sjukdom, betre fysisk og psykisk helse og auke sosial/arbeidsmessig deltaking.

Innhald

  • Variert fysisk aktivitet i grupper og som eigentrening. Dette vert gjennomført i gymsal, på treningssenteret, i basseng og ute i naturen.
  • Undervisning og samtalegrupper med sentrale tema som endringsarbeid, erfaringsutveksling, kosthald, praktisk matlaging, bevegelse og helse/treningslære.

Søknad

Overvektspoliklinikk ved sjukehusa sender søknad direkte til:

Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal.

Eventuelle spørsmål kan rettast til Inntakskontoret på Muritunet, tlf 70 25 84 00, eller Teamleiar Karianne Dahl, 70 25 83 90.


Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 15.01.20- 22.01.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 22.01.20- 29.01.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 29.01.20- 05.02.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - overspisingslidelse (BED)

Ons. 26.02.20- 18.03.20

3 vekers hovedkurs for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt og overspisingslidelse, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 11.03.20- 18.03.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 18.03.20- 25.03.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - overspisingslidelse (BED)

Ons. 15.04.20- 29.04.20

3 vekers hovedkurs for pasientar mellom 18 - 60 år med sjukleg overvekt og overspisingslidelse, etter henvisning frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 29.04.20- 06.05.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 06.05.20- 13.05.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 10.06.20- 17.06.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 17.06.20- 24.06.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Sjukleg overvekt, vurderingsopphald

Ons. 24.06.20- 01.07.20

1 vekes vurderingsopphald for pasientar mellom 18 - 60 år, med sjukleg overvekt. Henvist frå sjukehus.

Celsius