04.08.21- 18.08.21
Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom
Hovedopphald for barn/ungdom mellom 13 - 18 år etter henvisning frå barneavdelingar ved sjukehus.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom

Sjukleg overvekt - reopphald - barn/ungdom

Ons. 24.02.21- 03.03.21

Oppfølgingsopphald for barn/ungdom som har gjennomført hovedopphaldet tidlegare.

Sjukleg overvekt - hovedopphald - barn/ungdom

Ons. 04.08.21- 18.08.21

Hovedopphald for barn/ungdom mellom 13 - 18 år etter henvisning frå barneavdelingar ved sjukehus.

Celsius