Pasientgrupper

 

Muritunet tilbyr tverrfagleg spesialisert rehabilitering(TSR) etter avtale med Helse Midt Norge RHF for desse pasientgruppene:

 • Livsstilskurs sjukeleg overvekt (vaksne og ungdom 13-18 år)
 • Gastricopererte 
 • Kreftrehabilitering
 • Hjertesjukdomar
 • Lungesjukdomar/KOLS
 • Muskel-skjelettsjukdomar
 • Kognitiv terapi og fys.aktivitet mot langvarig smerteproblematikk
 • Brudd og slitasjesjukdomar/ortopedi
 • Kroniske bekkenleddsplager
 • Arbeidsretta rehabilitering
 • Lymfødembehandling
 • Kompleks rehabilitering (Barthel score >6)

Dei ulike tilboda er nærmare omtala under "Døgntilbod, VALLDAL"  eller  "Dagtilbod, MOA"

Helsefagleg personell er organisert inn i tverrfaglege rehabiliteringsteam og i sjukepleieavdeling med døgndrift. Tverrfaglege team består av lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, idrettspedagog, sosionom, psykolog, dietist og bachelor ernæring,

Ynskjer du meir informasjon via våre Nyhendebrev, så meld deg på under "Siste nytt" lenger oppe på sida.

Celsius