Forskingsprosjekt

 

"LIVSARR".  «Vil livsstilsendring ha ein samanheng med å vere i arbeid? Livsstilsfaktorar som påverkar arbeidsdeltaking» 

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2021 // For meir informasjon trykk her.  

"BRIDGE". Ein randomisert, kontrollert studie for å betre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering for personar med skade, sjukdom og plagar i muskel- og skjelettsystemet. 

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2018 // For meir informasjon trykk her.  

"KAR". Medisinsk kvalitetsregister for arbeidsretta rehabilitering.

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2021 // For meir informasjon trykk her.    

"Farve". «Arbeid som integrert del av framtidas helseteneste for personar med fedme grad II og III» 

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge // Status: Pågåande // Varigheit: 2014-2018 //   For meir informasjon trykk her.  

MUSTUD. 2011-d.d. Ein pilotstudie der ein kartlegg omfanget av og følgjer målevariablar som skildrar subjektive og objektive forhold om helsa til sjukleg overvektige, med særskild vekt på lungefunksjon.

Prosjektleiar: Finn Wammer // Status: Pågåande // Varigheit: 2011-d.d 


Celsius