Forskingsprosjekt

 

"RehabNytte". Overordna mål med prosjektet er å bidra til bedre og meir effektive rehabiliteringstjenester. 

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2019-2021. For meir informasjon trykk her.  

"LIVSARR".  «Vil livsstilsendring ha ein samanheng med å vere i arbeid? Livsstilsfaktorar som påverkar arbeidsdeltaking» 

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2021 // For meir informasjon trykk her.  

"BRIDGE". Ein randomisert, kontrollert studie for å betre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering for personar med skade, sjukdom og plagar i muskel- og skjelettsystemet. 

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for revmatologisk rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-2021 // For meir informasjon trykk her.  

"KARR". Medisinsk kvalitetsregister for arbeidsretta rehabilitering.

Prosjektleiar: Nasjonal kompetanseteneste for arbeidsretta rehabilitering // Status: Pågåande // Varigheit: 2017-d.d.// For meir informasjon trykk her.    

"FARVE". «Arbeid som integrert del av framtidas helseteneste for personar med fedme grad II og III» 

Prosjektleiar: Anita Dyb Linge // Datainnsamling avslutta 2018. Publiseringsarbeid i prosess. // For meir informasjon trykk her.  

MUSTUD. Ein pilotstudie der ein kartlegg omfanget av og følgjer målevariablar som skildrar subjektive og objektive forhold om helsa til sjukleg overvektige, med særskild vekt på lungefunksjon.

Prosjektleiar: Finn Wammer // Datainnsamling avslutta 2015. Publiseringsarbeid i prosess.  Celsius