Dagavdeling og poliklinikk på Moa, Ålesund

 

​På Muritunet, avdeling Moa har vi dagrehabilitering i grupper, eller individuell oppfølging poliklinisk. Avdelinga er nært Moa kjøpesenter og vis a vis Brages Bil og Cirkle K. Finn "den store grøne" hovudinngangen på nordsida av bygget, gå rett fram og opp trappa. Vi held til i 2. etg. til høgre når du kjem opp/ut av heisa.

Dagavdeling_Fb-nov-19.jpg


Dei aktuelle målgruppene ved avdelinga er: Langvarige Smerter, Sjukelig Overvekt og Arbeidsrettet Rehabilitering.

Du vil jobbe ca 50% stilling med eiga helse i perioden rehabiliteringsforløpet varer J  Vårt tverrfaglege rehabiliteringsteam ynskjer heile tida å gjere ein god jobb – med arbeid som mål der det er aktuelt!  Du kan møte ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, legespesialist fysikalsk medisin, psykologspesialist, kognitiv terapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og fysioterapeut. Saman med deg vil vi fokusere på kva som må til for å nå dine mål for rehabiliteringa.

For meir informasjon sjå vår nettside www.muritunet.no Eller ta kontakt med Teamleiar Ester, tlf. 48 03 55 02

Hjerterehabilitering ved Muritunet

 

Muritunet har hjerterehabilitering etter avtale med Helse Midt-Norge. Tilbodet er gruppebasert i døgnopphald med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar direkte etter eit sjukehusopphald eller seinare i forløpet (Fase IIa og IIb). Primærhelsetenesta kan òg bestille vurderingsopphald.

     

Arbeidsretta rehabilitering

 

Muritunet held fram med arbeidsretta rehabilitering, men no etter direkte avtale med Helse Midt-Norge. Pasientane kan søkast enten som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal. Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon. Fastlege eller avtalespesialist kan søke via ReHR Henvisningsmottak i Levanger. Spesialisthelsetenesta ved sjukehusavdelinger/-leger kan søke direkte til Muritunet.

Fritt behandlingsval

 

Det er «Fritt behandlingsval». Fritt behandlingsval gjer at ein pasient aktuell for spesialisthelseteneste har rett til å velge behandlingsstad. Pasientar kan velge mellom offentlege behandlingsstadar, private med avtale eller private som er godkjente av Helfo. Ring ev. informasjonstelefonen 800 HELSE (800 43 573).

Søknad og henvisningsrutiner

 

Muritunet er regulert etter lov om spesialisthelseteneste, arbeider etter avtale med Helse Midt Norge. Søknad frå fastlege eller avtalespesialistar for innbyggarar busett i Midt-Norge skal via RVE - Regional vurderingsenhet. Dette gjeld sjølv om ønska rehabiliteringsinstitusjon ligg i ein annan helseregion. Send henvisning elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til andre tenester ved helseføretaket. Søk på NHN adresseregister, eller finn RVE som en teneste publisert under Helse Nord-Trøndelag HF, sykehuset Levanger.
Inntaksteamet ved Muritunet møter 1-2 gonger pr. veke. Det vert gjort skriftleg tilbakemelding.

     
$
Celsius