Arbeidsretta rehabilitering - dagtilbod

tilbud Dagtilbod sted Moa

Mål for opphaldet

Arbeidsretta rehabilitering har som mål at pasienten skal vere heilt eller delvis tilbake i jobb innan 6 månadar. Dette føreset at pasienten har eit helsemessig grunnlag for å auke arbeidsevne under rehabiliteringsprosessen.

Målgruppe Målgruppe

Arbeidsretta rehabilitering og retta mot diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar, med allmenne og uspesifiserte symptom og plager jfr. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar ser ut til å vere sentrale element i lidinga. 

 • L01 Nakke symptomer/plager
 • L02 Rygg symptomer/plager
 • L03 Korsrygg symptomer/plager
 • L04 Brystkasse symptomer/plager
 • L08 Skulder symptomer/plager
 • L09 Arm symptomer/plager
 • L10 Albue symptomer/plager
 • L11 Håndledd symptomer/plager
 • L13 Hofte symptomer/plager
 • L14 Legg/lår symptomer/plager
 • L15 Kne symptomer/plager
 • L16 Ankel symptomer/plager
 • L18 Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi
 • L19 Muskel symptomer/plager IKA
 • L20 Ledd symptomer/plager IKA
 • L27 Engstelig for sykd musk-skj-syst IKA
 • L28 Redusert funksjonsevne musk-skj-probl
 • L29 Muskel-skj-syst sympt/plager IKA
 • L83 Nakkesyndrom
 • L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling
 • L85 Ervervet deformitet ryggsøyle
 • L86 Ryggsyndrom med smerteutstråling
 • L87 Bursitt/tendinitt/synovitt IKA
 • L92 Skuldersyndrom
 • L93 Tennisalbue/lateral epikondylitt
 • L99 - Muskel- og skjelettsykdom IKA (ikke klassifisert annet sted)


 • P01 Følelse angst/nervøs/anspent 
 • P02 Psykisk ubalanse situasjonsbetinget 
 • P03 Depresjonsfølelse 
 • P04 Irritabel atferd/følelse 
 • P25 Livsfaseproblem voksen 
 • P27 Engstelig for psykisk sykdom 
 • P28 Redusert funksjonsevne psyk problem 
 • P29 Psykiske symptomer/plager IKA 
 • P73 Affektiv lidelse 
 • P74 Angstlidelse 
 • P76 Depressiv lidelse 
 • P78 Nevrasteni 
 • P82 Posttraumatisk stresslidelse 


 • A01 Smerte generell/flere steder
 • A04 Slapphet/tretthet
 • A28 Redusert funksjonsevne IKA
 • A29 Generelle symptomer/plager IKA


Organisering Organisering

Tilbodet har fokus på samansette problemstillingar som er knytt til manglande arbeidsdeltaking, samt handtering av utfordringar og problem knytt til krav i arbeidslivet, sosiale relasjonar på jobb, manglande meistringstru og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgivar.

Søknad

 • Avdelingar i spesialisthelsetenesta søker direkte til Muritunet.
 • Frå poliklinikk skal henvisningar gå til Regional Vurderingsenhet HMN (RVE) for rettighetsvurdering. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".
 • Fastlege og avtalespesialistar søkjer via regional vurderingseining HMN.  Henvis pasienten elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til øvrige tenester.  Henvisninga skal sendes til Regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 

Ved vanlig postsending til:

Regional vurderingsenhet for rehabilitering Helse Nord-Trøndelag HF Postboks 333 7601 Levanger

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet: tlf 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 4, tlf 48 03 55 02