Arbeidsretta rehabilitering - døgntilbod

tilbud Døgntilbod sted Valldal

Mål for opphaldet

Arbeidsretta rehabilitering har som mål at pasienten skal vere heilt eller delvis tilbake i jobb innan 6 månadar. Dette føreset at pasienten har eit helsemessig grunnlag for å auke arbeidsevne under rehabiliteringsprosessen.

Målgruppe Målgruppe

Arbeidsretta rehabilitering og retta mot diagnosar lista opp under ICPC-2 gruppa Muskel- og skjelettlidingar, med allmenne og uspesifiserte symptom og plager jfr. bokstav A i ICPC-2 og andre plagsame somatiske symptom der psykologiske og sosiale mekanismar ser ut til å vere sentrale element i lidinga. 

 • L01 Nakke symptomer/plager
 • L02 Rygg symptomer/plager
 • L03 Korsrygg symptomer/plager
 • L04 Brystkasse symptomer/plager
 • L08 Skulder symptomer/plager
 • L09 Arm symptomer/plager
 • L10 Albue symptomer/plager
 • L11 Håndledd symptomer/plager
 • L13 Hofte symptomer/plager
 • L14 Legg/lår symptomer/plager
 • L15 Kne symptomer/plager
 • L16 Ankel symptomer/plager
 • L18 Utbredte muskelsmerter/fibromyalgi
 • L19 Muskel symptomer/plager IKA
 • L20 Ledd symptomer/plager IKA
 • L27 Engstelig for sykd musk-skj-syst IKA
 • L28 Redusert funksjonsevne musk-skj-probl
 • L29 Muskel-skj-syst sympt/plager IKA
 • L83 Nakkesyndrom
 • L84 Ryggsyndrom uten smerteutstråling
 • L85 Ervervet deformitet ryggsøyle
 • L86 Ryggsyndrom med smerteutstråling
 • L87 Bursitt/tendinitt/synovitt IKA
 • L92 Skuldersyndrom
 • L93 Tennisalbue/lateral epikondylitt
 • L99 - Muskel- og skjelettsykdom IKA (ikke klassifisert annet sted)
 • A01 Smerte generell/flere steder
 • A04 Slapphet/tretthet
 • A28 Redusert funksjonsevne IKA
 • A29 Generelle symptomer/plager IKA
Organisering Organisering

Tilbodet har fokus på samansette problemstillingar som er knytt til manglande arbeidsdeltaking, samt handtering av utfordringar og problem knytt til krav i arbeidslivet, sosiale relasjonar på jobb, manglande meistringstru og behov for samhandling mellom helsesektor, NAV og arbeidsgivar.

Søknad

Fastlege/behandlande lege søker direkte til Muritunet ved Inntakskontoret.

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet: 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 2, 41 86 54 57