Kronisk bekkenleddsplager

Mål for opphaldet

Opphaldet skal gi auka kunnskap, bevisstgjering og mestring rundt eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Lære meistringsstrategiar for å tilpassa dosering av aktivitet i forhold til noverande tålegrense.

Målgruppe Målgruppe

Kvinner med langvarige bekkenleddsplager etter svangerskap. 

Søknad

Kommuneleger/ fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søke via: 

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:
Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret, tlf. 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 2, tlf. 41 86 54 57