Sjukleg overvekt - born/ungdom

Om tilbodet

Oppnå ei varig livsstilsendring. Auka sosial og aktiv deltaking, reduksjon av følgjetilstandar grunna fedme, samt betre fysisk og psykisk helse. Auka bevisstgjering til dei føresette og korleis dei kan bidra i livsstilsendringa til ungdomen.

Målgruppe for tilbodet Målgruppe for tilbodet
  • Ungdom med overvekt som disponerer for fysiske og psykiske helseplager.
  • Aldersgruppe mellom 13 - 18 år.

Søknad

Dette er eit tilbod for pasientar som har vore til utgreiing ved barne-og ungdomsavdelingar ved sjukehus. 

Avdelingane sender søknad direkte til:

Muritunet, 
Grandegata 58, 
6210 Valldal.

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:
Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 1, tlf 41 86 54 56