Fedmeoperert

Om tilbodet

Få til ei hensiktsmessig og varig livsstilsendring.

Målgruppe Målgruppe
  • Person med Body Mass Index BMI >/= 40 eller BMI >/= 35 og 
  • Fedmerelaterte tilleggslidingar som til dømes hjerte og karsjukdom, muskel og skjelettplager, diabetes mellitus type 2, søvnapnoe, hypertensjon. 
  • Pasienten må vere motivert og i stand til å samarbeide om eit langvarig behandlingsforløp. 
  • Alder 18 - 65 år.

Søknad

Spesialisthelsetenesta sender søknad direkte til:

Muritunet, 
Grandegata 58, 
6210 Valldal.

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 1, tlf 41 86 54 56