Lunge/KOLS

Mål for opphaldet

Å auke kunnskap om lungesjukdom. Teste fysisk kapasitet, og utarbeide individuelt tilpassa treningsprogram. Auka tryggleik i eigen kvardag gjennom kjennskap til rett bruk av medisin, fysisk aktivitet og bevisstgjering av aktivitetsmønster. Ha fokus på deltaking i arbeidslivet der det er aktuelt. Ha fokus på dei positive sidene ved å redusere eller slutte å røyke.

Målgruppe Målgruppe

Lungepasienter med samansatte helseutfordringer.  Det vil passe både for nyoppdaga lungesjukdom, og for dei som har levd med det i lengre tid.

  • Vaksne pasientar med kronisk obstruktiv og/eller restriktive lungesjukdom 
  • inkludert KOLS, GOLD grad I – III i stabil fase og ASTMA. 

Søknad

Avdelingar i spesialisthelsetenesta søker direkte til Muritunet.

Frå poliklinikk skal henvisningar gå til regional vurderingsenhet HMN (RVE) for rettighetsvurdering. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".

Fastlege og avtalespesialistar søker via regional vurderingseining HMN.  Henvis pasienten elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til øvrige tenester.  Henvisninga skal sendes til regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett.  

Dersom elektronisk henvisning ikkje kan nyttast, send henvisninga til:                           

Regional vurderingsenhet for rehabilitering
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 4, tlf. 48 03 55 02
Informasjon til pasient

Informasjon til pasient

Informasjon til pasient
ikon
Denne kan du ev. printe og gi: PDF-format