Lymfødem

Mål for opphaldet

Oppholdet vil gi økt kunnskap, bevisstgjering og mestring rundt eigen situasjon fysisk, psykisk og sosialt. Mål er mellom anna å lære meistringsstrategiar for å tilpassa dosering av aktivitet i forhold til noverande tålegrense. Det vil gi kunnskap om hvordan kognitive metodar påverkar tankar, følelsar og handling. Pasienten får erfare hvordan trening, bevisstgjering av eige aktivitetsnivå og det å møte andre i samme situasjon kan bidra til en betre kvardag. De får teste ut eigen kapasitet, utforske ressursar og grenser i trygge omgjevnader. Det er også fokus på tilbakeføring til eller å oppretthalde arbeid/ utdanning der det er aktuelt. 

Målgruppe Målgruppe
  • Pasientar med primær lymfødem  som del av eit kompleks sjukdomsbilete og med behov for spesialisert rehabilitering
  • Sekundære lymfeødem som er forårsaka av ein eller annan sjukdom, tilstand eller kirurgisk inngrep på lymfeknutar eller lymfeårar.  Eksempelvis etter operasjon for kreft, særlig brystkreft og livmorhalskreft.  Strålebehandling som ein del av kreftbehandlinga, kan også skade lymfesystemet. Det er elles mange andre årsakar til sekundært lymfødem; andre kreftformer, kirurgiske inngrep i lyske eller armhole, betennelse i lymfeknutar, og visse tropiske sjukdomar (filariasis).

Søknad

Vurdering frå onkolog/ kirurg eller fysioterapeut må følge søknaden.

Spesialisthelsetjenesta kan søke direkte til Muritunet.

Kommuneleger/ fastleger kan søke via: 

Regional vurderingsenhet for rehabilitering 
Helse Nord-Trøndelag HF 
Postboks 333 
7601 Levanger

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 2, tlf. 41 86 54 57