Langvarige muskel/blautdelssmerter

Mål for opphaldet

Kartlegge pasienten si helse, tidligere undersøkingar og behandling. Utforske ressursar og andre faktorar som påverkar pasienten si helse og arbeidsevne.

Vi skal saman kartlegge behandlingstilbod som finst i nærmiljøet, og vurdere om pasienten treng oppfølging i primærhelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten som enten dagrehabilitering, døgnrehabilitering eller poliklinisk oppfølging. 

Målgruppe Målgruppe

Målgruppe

Personer med komplekse langvarige smertetilstander med betydelig dårlig funksjon i nakke, rygg eller generelt i muskler og ledd. 

Søknad

Kommuneleger/ fastleger og leger ved sjukehusavdelinger kan søke via: 

Helse Nord-Trøndelag HF
RVE-Regional vurderingsenhet
Postboks 333
7601 Levanger

Om fleire spørsmål, ta gjerne kontakt:

Kontakt
Kontakt
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf 70 25 84 00
ikon
Teamleiar 4, tlf 48 03 55 02