Muskel-/blautdelssmerter - dagtilbod

 

Aktivitetstilbod

 • Variert fysisk aktivitet
 • Individuelt og i gruppe med fokus på bevegelsesglede styrke og kondisjon.
 • Styrketrening i treningssenter og gymsal
 • Bassengtrening
 • Turar i friluft
 • Eigentrening

Undervising og samtalegrupper der tema er:

 • Kognitiv metode
 • Sjølvbilde
 • Treningslære
 • Smertemeistring
 • Deltaking i arbeidslivet
 • Kvardagsmeistring
 • Energiøkonomisering
 • Sunt kosthald

Ved Muritunet si dagavdeling på Moa, Daaeskogen Næringsbygg i Langelandsveien 17.

Tilbodet er retta mot
Vaksne med behov for tverrfagleg samansett rehabilitering. Pasientane vert tilvist via primær- og/eller spesialist helsetjenesta

Formålet med tilbodet
Vil vere å auke kunnskap, bevisstgjering og meistring kring eigen situasjon fysisk, psykisk, sosialt, i arbeid og utdanning. Pasientane skal bli kjent med korleis kognitive metodar kan brukast til å jobbe med eigen tankar, følelser og handlingar. Trening, bevisstgjering av eigne mønster i kvardagen, samt det å møte andre i liknende situasjon kan bidra til ein betre kvardag. Alle vil få moglegheita til å utforske eigne ressursar, mestringsstrategiar og grenser i trygge omgjevnader. Tilbakeføring til, eller oppretthalding av arbeid/utdanning der det er aktuelt.

Eigenandel
Eigenandelen for dagopphald på Muritunet er kr. 150,- pr. døgn. Muritunet har betalingsterminal. Beløpet går inn i Egenandelsordninga, som har eit tak på 2460 kr.

Søknad
Kommunelegar/fastlegar og legar ved sjukehusavdelingar kan søke. Ved spørsmål ta kontakt med inntakskontoret tlf. 70 25 84 00, eller teamlear dagavdelinga, Ester Vinje tlf. 43 03 55 02


Celsius