Sjukleg overvekt vaksne - dagtilbod

 

Aktivitetstilbodet

  • Bevegelseglede!
  • Styrke- og kondisjonstrening
  • Basseng
  • Spinning
  • Aktivitet og turar i friluft
  • Eigentrening
  • Fysiske tester

Undervisning og samtalegrupper

  • Endringsarbeid og motivasjon
  • Mestringsstrategier
  • Fakta om overvekt
  • Livsstilsendring
  • Ernæringslære
  • Praktisk matlaging
  • Bevegelse og helse
  • Arbeidsliv
  • Erfaringsutveksling

Ved Muritunet si dagavdeling på Moa, Daaeskogen Næringsbygg i Langelandsveien 17.

Målgruppe
BodyMassIndex(BMI) >/= 40, eller BMI >35
og fedme-relaterte følgetilstanda

Tilbodet går over 12 veker fordelt på 3 år:

Hovudopphald:  6 veker
Etter 6 mnd:     2 veker
Etter 1 år:        2 veker
Etter 2 år:        1 veke
Etter 3 år:        1 veke

Overordna målsetting
Målet er at pasientane skal oppnå ei varig livsstilsendring
ved å betre fysisk, psykisk og sosial
helse, redusere følgetilstander grunna overvekt
samt auke eller oppretthalde arbeidsdeltaking.

Organisering
Gruppebasert inntak der pasientane vert følgt
opp av eit tverrfagleg team samansett av fysioterapeut,
ergoterapeut, sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog,
idrettspedagog, legespesialist,
psykologspesialist og arbeidskonsulent.

Det er frammøte mellom kl. 09:30 - 14:30 tirsdag og torsdag i partallsveker,
og tirsdag, torsdag og fredag i oddetalsveker. For spørsmål,
ta kontakt med teamleiar Ester Vinje Nilsen, tlf. 48035502

Søknad.
Fastlege henviser til Overvektspoliklinikken på sjukehuset,
som henviser vidare direkte til Muritunet.

Celsius