Lunge/KOLS - døgntilbod

 

Aktivitetstilbod

 • Variert fysisk aktivitet individuelt og i gruppe
 • Styrketrening i trenings- senter og gymsal
 • Trening i varmtvassbasseng
 • Turar i friluft
 • Avspenning
 • Eigentrening

Undervisning og dialoggrupper:

 • Fakta om lungesjukdom
 • Energiøkonomisering
 • Ulike meistrings-teknikkar og strategiar
 • Kosthald i teori og praksis
 • Erfaringsutveksling
 • Røykekuttkurs

Målgruppe

Tilbodet er gruppebasert med individuell tilrettelegging for vaksne pasientar med kronisk obstruktiv (inkludert astma) og restriktiv lungesjukdom, KOLS-grad I-IV. Vidare kan ein søkje inn pasientar med sequele etter sarcoidose, lungekreft, og bindevevssjukdommar.  Ein ynskjer å førebygge innlegging i sjukehus for denne gruppa. Tilbodet er døgnbasert og går over 4 veker. Deltakarane får oppfølging av eit tverrfagleg team beståande av spesialist i indremedisin og lungesjukdomar, fysioterapeut, sjukepleiar, bachelor i ernæring og idrettspedagog. Oppfølging frå arbeidskonsulent ved behov. 

Lunge 1 – Hovudkurs: 4 veker på Muritunet. Enkelte kan kvalifisere til 3 dagar ambulant oppfølging etter heimreise.
Lunge 2 – Re-opphald: inntil  4 veker på Muritunet.
Lunge 3 – Akutt lunge-opphald: 2-4 veker på Muritunet 1-2 veker etter utskriving frå sjukehus.

Kontaktpersonar

Ved ønske om ytterligare informasjon ta kontakt med:   
Teamleiar Sissel Skudal, tlf. 70 25 83 93, eller
Inntakskontoret ved Muritunet, tlf. 70 25 84 00.

Celsius