Sjukleg overvekt vaksne - døgntilbod

 

Aktivitetstilbodet

 • Bevegelseglede!
 • Styrke- og kondisjonstrening
 • Basseng
 • Spinning
 • Aktivitet og turar i friluft
 • Eigentrening
 • Fysiske tester

Undervisning og samtalegrupper

 • Endringsarbeid og motivasjon
 • Mestringsstrategier
 • Fakta om overvekt
 • Livsstilsendring
 • Ernæringslære
 • Praktisk matlaging
 • Bevegelse og helse
 • Arbeidsliv
 • Erfaringsutveksling

Ved rehabiliteringssenteret Muritunet i Valldal.

Målgruppe
BodyMassIndex(BMI) >/= 40, eller BMI >35
og fedme-relaterte følgetilstanda

Overordna målsetting

Målet er at pasientane skal oppnå ei varig livsstilsendring ved å betre fysisk, psykisk og sosial helse, redusere følgetilstander grunna overvekt samt auke eller oppretthalde arbeidsdeltaking.

Organisering

Gruppebasert inntak der pasientane vert følgt opp av eit tverrfagleg team samansett av fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiar, klinisk ernæringsfysiolog, idrettspedagog, legespesialist, psykologspesialist og arbeidskonsulent. 

Livsstilskurset går over 6 veker fordelt på om lag 1,5 år:
Vurderingspphald: 1 veke
Hovudopphald:      3 veker
Etter 6 mnd:         2 veker
Etter 1 år:            1 poliklinisk dag

Opphalda går frå onsdag til onsdag. For spørsmål, ta kontakt med teamleiar Karianne Dahl, tlf. 70258390

Søknad.
Fastlege henviser til Overvektspoliklinikken på sjukehuset,
som henviser vidare direkte til Muritunet.

Celsius