Inntaksplan

behandligskalender Kalender
27.Sep. - 4.Oct.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
15.Nov. - 22.Nov.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
13.Dec. - 20.Dec.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*