Inntaksplan

behandligskalender Kalender
11.Oct. - 1.Nov.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
22.Nov. - 13.Dec.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*