Inntaksplan

behandligskalender Kalender
4.Oct. - 11.Oct.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
8.Nov. - 15.Nov.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
13.Dec. - 20.Dec.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*