Inntaksplan

behandligskalender Kalender
15.Aug. - 29.Sep.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
3.Oct. - 12.Oct.
Kartleggingsopphald
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
17.Oct. - 26.Oct.
Kartleggingsopphald
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
31.Oct. - 7.Dec.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
12.Dec. - 21.Dec.
Kartleggingsopphald
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
2.Jan. - 13.Jan.
Kartleggingsopphald
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*