Inntaksplan

Individuelle opphald vert kontinuerleg vurdert.
behandligskalender Kalender
13.Sep. - 4.Oct.
Team 2
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
4.Oct. - 25.Oct.
Team 2
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
25.Oct. - 8.Nov.
Team 3
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
15.Nov. - 29.Dec.
Team 3
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
15.Nov. - 6.Dec.
Team 2
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*