Inntaksplan

behandligskalender Kalender
11.Oct. - 25.Oct.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*
29.Nov. - 13.Dec.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 156,- p/døgn*