Inntaksplan

Individuelle opphald vert kontinuerleg vurdert.
behandligskalender Kalender
24.Apr. - 1.May.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 163,- p/døgn*
22.May. - 29.May.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 163,- p/døgn*
12.Jun. - 19.Jun.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 163,- p/døgn*