Lunge/KOLS - Døgntilbod

Inntaksplan

behandligskalender Kalender
14.Aug. - 28.Aug.
Henvis som vanlig. Det er ledig kapasitet, men nøyaktig dato ikkje klart.
ikon Fritt rehabiliteringsvalg
ikon Egenandel 163,- p/døgn*