Muritunet er lokalisert ved fjorden i Valldal. Adresse Grandegata 58, 6210 Valldal. Frå Ålesund eller Molde(E136/E39) til Sjøholt, ta så av (Fv650) austover mot Valldal. Ca 45 min med bil frå Sjøholt. Nærmaste flyplass er Ålesund lufthavn på Vigra. Muritunet dagavdeling og poliklinikk er lokalisert i Ålesund, i Daaekvartalet på Moa, vis-à-vis Cirkel K og gangavstand til Moa Rutebilstasjon og kjøpesenteret Moa. Lokala ligg i 2. etg, rett over Family Sport Club sitt treningssenter. Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund. (Kartet til venstre har innebygd funksjon til å zoome ut/inn)

Valldal: 70 25 83 00 // Moa: 70 25 84 15post@muritunet.no

Kontakt

 
Viktor Valdal (Stabs-/Økonomisjef)
Torgeir Myklebust (Inntakskonsulent)
Anita Dyb Linge (FOU-leiar/Phd-student HiVolda)
Sveinung Vemøy (Kvalitetsleiar/QLA/Personvernombod)
Heidi Toreli Sylte (Rehabsjef)
Anne Kristin Aklestad (Kjøkkensjef)
Geir Ove Vegsund (Adm. direktør)
Ester Vinje (Teamleiar, Dagavdelinga MOA-Ålesund)
Celsius