Kontakter og telefonnummer
Kontakter og telefonnummer
ikon
Resepsjon/sentralbord, Valldal 70 25 83 00
ikon
Resepsjon/sentralbord, Moa 70 25 84 15
ikon
Adm dir 90 02 19 23
ikon
Inntakskontoret 70 25 84 00
ikon
Rehabsjef 41 51 82 91
ikon
Teamleiar Team 1, Valldal 41 86 54 56
ikon
Teamleiar Team 2, Valldal 41 86 54 57
ikon
Teamleiar Team 3, Valldal 41 86 54 58
ikon
Teamleiar Team 4, Moa 48 03 55 02
ikon
Økonomisjef 91 58 55 68
ikon
Kvalitetsleiar 92 68 54 46
ikon
FOU-leiar 41 86 54 74
ikon
Kjøkkensjef 41 86 54 62
ikon
Vaktmeister 92 69 74 44
ikon
Lupinen kafe 41 86 54 62
E-post og nedlastinger
E-post og nedlastinger
ikon
Inntakskontoret ved Muritunet: Inntak@muritunet.no