Ledige stillingar

 

100 % st. off. godkjent Fysioterapeut

pt. døgnavdeling i Valldal. Ledig frå 1.4.2021

Opne annonse i fulltekst her.


Vil du elles legge inn ein open søknad med CV, så kontakt gjerne vår Rehabsjef 
tlf. 70258406 eller Stabs-/økonomisjef tlf.70258405

Celsius