Ledige stillingar

 


Assistent 10,9% st. fast. Arbeid i sjukepleieavd. kv. 4. helg

Opne annonse (PDF) her. 

Søknadsfrist 8. juli 2021.

Vil du elles legge inn ein open søknad med CV, så kontakt gjerne vår 

Rehabsjef tlf. 70258406 eller Stabssjef tlf.70258389

Celsius