Ledige stillingar

 

1) Opne lenke her:  Psykolog/Psykologspesialist i 100% fast stilling. 

Stillinga er delt mellom dagavdelinga på Moa (Ålesund kommune) og døgnavdelinga i Valldal (Fjord kommune).

2) Opne lenke her: Lege i fast stilling 100%

Ledig stilling lege 100%

Vil du elles legge inn ein open søknad med CV, så kontakt gjerne vår Rehabsjef tlf. 70258406 eller Stabssjef tlf.70258389

Celsius