Brukarutvalet (BU)

Utvalet har 3 medlemar med varamedlemar som er valt av styret i Muritunet (MT) etter nominasjon av FFO M&R og SAFO M&R. FFO og SAFO respektivt, har sine eigne varamedlemar. Funksjonstid på 2 år er fulle kalenderår rekna f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Valte medlemar kan renominerast og veljast for ny periode. Utvalet konstituerar seg sjølv . Muritunet stiller med sekretær for utvalet.

Formål: ”Brukarane si erfaring og kompetanse skal nyttast i planlegging og tilrettelegging av meistrings- og rehabiliteringstilbod i Muritunet, for å oppnå betre kvalitet på tenestene.”

Utvalet har eigne møter i forkant av Muritunet sine styremøter, og har uttalerett i styresaker. Dei møter med ein representant i styremøta. Inne på senteret har BU ei forslagskasse for innspel til møta.

BU 2022 - 2023:

  • Janne Remøy Endresen(SAFO) leiar, e-post: janne@endres1.no   
    • Vara: Olav Amund Myklebust(SAFO)
  • Ingrid Løset(Mental Helse), nestleiar.                                        
    • Vara: Odd Arne Grande(LHL)
  • Greta Garnes(Kreftforeningen)
    • Vara: Ann Helene Skaare (Kreftforeningen)

Sveinung Vemøy, Muritunet, er sekretær for utvalet.