Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Bygget ligg nært Moa syd og Circle K. Vi er å finne i 2. etg, rett over Family Sport Club sitt treningssenter.
ikon
Sjå på kartet eller bruk ruteplanleggeren i Google Maps

Ekspertbistand

Når ein arbeidstakar har langt eller hyppige sjukefråvær og løysinga er vanskeleg å finne, så kan "ekspertbistand" gi hjelp til å kome vidare. Tilsette og leiing får hjelp frå ein eller fleire jobbekspertar ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging og rehabilitering. NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand.