Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund

Adresse Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
Bygget ligg nært Moa syd og Circle K. Vi er å finne i 2. etg, rett over Family Sport Club sitt treningssenter.
ikon
Sjå på kartet eller bruk ruteplanleggeren i Google Maps

Ekspertbistand

Når løysinga ikkje alltid gir seg sjølv. Den sjukemeldte og næraste leiar får hjelp frå ein eller fleire tilsette ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråversoppfølging. NAV gir tilskudd til ekspertbistand på inntil kr. 20.000, dersom ein arbeidstakar har lange eller hyppige sjukefråver.