Under opphaldet kan pårørande vere ein viktig ressurs i rehabiliteringsforløpet for sine nære som ei kunnskapskjelde, ein representant eller som omsorgsperson. Pårørande har difor høve til å vere på Muritunet under heile eller delar av opphaldet.

Grunna romkapasiteten er det avgrensa kor mange som kan bu på rommet samstundes. Ta alltid kontakt med resepsjonen om det er aktuelt med overnatting. 

Pris
  • Pårørande betalar for helg/enkeltdagar, kr 650,- pr døgn pr. person inkludert måltid. 
  • Dersom ein ønskjer å vere med under heile opphaldet er prisen kr 350,- pr døgn.
  • Born under 16 år, kr. 325,- pr døgn.  

NB! Føresette som er med born eller ungdom på livsstilskurs betalar ikkje eigenandel.