"Åpenhetsloven", blei vedtatt av Stortinget 1. juli 2022. Lova skal fremme verksemder si respekt for grunnleggande menneskerettar, gode arbeidsforhold og å sikre allmenn tilgang til informasjon.

Muritunet etterstrev å gjennomføre vurderingar knytt til arbeidstakar sine rettar både i eigen verksemd og hos våre leverandørar. Muritunet føl opp eventuelle funn og policy i kontrakt med underleverandørar og rapporterar til oppdragsgivar.   

Adm. direktør Elisabeth Slotsvik Kleive har det overordna ansvar for Muritunet, og kan kontaktast på post@muritunet.no.