"Det ingen snakker om"

Karoline har kjempet mot kreft i et år. Hun er endeleg friskmeldt og skal møte kvardagen igjen. No kjem alt til å bli bedre, ikkje sant?

Dei fleste som kom til Muritunet på kreftrehabilitering i 2021 hadde brystkreft som hovuddiagnose. Ei kreftform som særleg rammar kvinner.

Mest rapporterte bi-diagnose er utmattelses og mangel på energi som oftast skyldast seinverknad av kreftbehandling. Seinskade kan også gi plaga med fordøyelse og konsentrasjon og plaga kan oppstå lenge etter at kreftbehandlinga er ferdig.

Seinskadar etter kreft er noko som blir snakka lite om og det er derfor viktig at historier som NRK dokumentaren «Det ingen snakker om» blir formidla. 

I filmen møter vi Karoline som har kjempa mot kreft i eit år, ho er friskmeldt og skal møte kvardagen igjen. Ein stor del av filmen vise med levende bilde og ord kva seinskadar gjere med kroppen og for Karoline kanskje spesielt korleis dette påverkar psykisk.