Korleis bidra til betre arbeidsmiljø?

Vi spurte tilsette på Muritunet «Korleis bidra til ein kjekk arbeidsplass?» Resultatet er samla i eit bilde.   

Eit godt psykososialt arbeidsmiljø er noko vi trur alle ønsker på sin arbeidsplass. Det bidrar til auka trivsel, helse og motivasjon. For verksamheita kan eit godt psykososialt arbeidsmiljø bidra til lågare sjukefråvær, auka produktivitet og lønnsamheit.

Er du bevisst på korleis du bidra positivt til å eit betre arbeidsmiljø? Last ned denne Betre arbeidsmiljø plakat 2024 Muritunet.pdf som du kan skrive ut og henge opp på din arbeidsplass. 

Husk alle kan bidra til betre arbeidsmiljø.