Ledige stillingar

Vil du jobbe med oss på Muritunet?

Stilling 1
Rehabiliteringsmedarbeidar på sjukepleieavdelinga
· Kvar 4. helg, 11% fast stilling frå d.d.

· Kvar 4. helg, 11% fast stilling frå d.d.

Gode moglegheiter for vikarvakter i vekedagar.

Nærare informasjon kan du få ved å kontakte Anne-Lise Nærø, tlf: 41865475

Tilsetjingsvilkår ifølge Spekter sitt regelverk.
Stilling 2
Kjøkkenassistent
· Kvar 3. helg, 15% fast stilling frå d.d.

· Kvar 3. helg, 15% vikariat frå d.d. til 29.02.24

Gode moglegheiter for vikarvakter i vekedagar.

Nærare informasjon kan du få ved å kontakte Anne Kristin Aklestad, tlf: 41865461

Tilsetjingsvilkår ifølge Spekter sitt regelverk.


Søknad sendast til anniken@muritunet.no eller Muritunet AS, Grandegata 58, 6210 Valldal innan onsdag 13 september 2023.
Vi på Muritunet gledar oss til å høyre frå deg.