Produktutvikling

  1. Utvikling av "Easy-Roller II" - plastrullestol, i samarbeid med Torbjørn Skjæran og Eker Design
  2. Utvikling ac coxit-stolar i samarbeid med Helland møbler