Ideelt aksjeselskap

Muritunet er eit rehabiliteringssenter i spesialisthelsetenesta. Senteret opna i 1994. Dei seinare åra har senteret utvida og fornya lokala, og framstår i dag som moderne og funksjonelt. Muritunet er eit ideelt aksjeselskap som er eigd av Møre og Romsdal Fylkeskommune (22%), Norddal Kommune (18%), Nasjonalforeninga for folkehelsa (22%). Dessutan er alle kommunar i Møre og Romsdal eigarar i Muritunet AS, samt ein del private personar og organisasjonar. Ingen tek ut forteneste.  Eit ev. overskot går med til å utvikle organisasjonen vidare.


Organisasjonsnr.: 961 721 652
Postadresse: Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal

Muritunet er også medeigar i Storfjord Helsesenter AS (51 % aksjeandel)