• Avdelingar i spesialisthelsetenesta søker direkte til Muritunet.
  • Frå poliklinikk skal henvisningar gå til Regional Vurderingsenhet HMN (RVE) for rettighetsvurdering. Benytt poliklinisk notat, velg sykehusenhet Levanger og send det elektronisk til postkassen "Henvisninger og søknader RVE".
  • Fastlege og avtalespesialistar søkjer via regional vurderingseining HMN.  Henvis pasienten elektronisk på same måte som når ein opprettar og sender ei elektronisk henvisning til øvrige tenester.  Henvisninga skal sendes til Regional vurderingsenhet HMN via Norsk helsenett. 

Ved vanlig postsending til:

Regional vurderingsenhet for rehabilitering Helse Nord-Trøndelag HF Postboks 333 7601 Levanger