Fastlege / behandlande lege henviser direkte til Muritunet.

Fyll ut skjema om arbeidssituasjon og legg ved henvisning.