Fastlege henviser til poliklinikk for barn og ungdom på sjukehus. Søknad frå poliklinikken går direkte til Muritunet.