Venneforeininga "Muritunets Venner"

Saksliste for årsmøte Muritunets Venner

Møtestad Muritunet
Torsdag 21 mars kl 17:00

 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
 2. Val av møteleiar og referent
 3. Val av 2 personer til underskriving protokoll
 4. Styret si årsberetning
 5. Rekneskap
 6. Medlemskontigent
 7. Val av styre(styret konstituerer seg sjølv)
 8. Val av varamedlem
 9. Val av revisor
 10. Val av valgkomite
 11. Innkomne forslag

    Personar som ikkje er medlemmer pr.i dag,men som er
    gjester på Muritunet er og velkomne til å møte på årsmøtet

Muritunets Venner er ei støtteforening som vart etablert av tidlegare pasientar. Gjennom sitt arbeid i eige styre, har dei finansiert det meste av Fjordstova og Muritunbussen. Arrangerer St.Hansfeiringar og konsertar. 

Fjordstova skal vere eit sosialt samlingspunkt på senteret, og er plassert heilt i flomålet nede ved sjøen. Innvendig er der grue midt i salen, eit lite kjøkken, handikapptoalett og garderobe. Inne på senteret ved tavla til MTV heng det ei forslagskasse. Der kan ein kome med ynskje for utstyr eller aktivitetar foreininga kan vere med og støtte. 

Du kan sjølv bli medlem i venneforeninga ved å ta kontakt med resepsjonen, eller innmelding via Vipps. Medlemskontingent kr. 200,- pr. år.  Vipps: 551481

MTV sin informasjonsfolder finn du her.

Styret:

 • Kåre Fjørtoft, leiar:  MTV@muritunet.no
 • Geir Kåre Sandnes, nestleiar
 • Torill Ansnes
 • Jan Olav Bredesen

Kontaktperson Muritunet: Viktor Valdal