Vår Openheitserklæring (PDF)

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Muritunet AS stiller seg bak Åpenhetsloven sitt formål om å fremme respekt for grunnleggande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i heile verdikjeda, samt å sikre våre interessenter tilgang på informasjon.  Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og Åpenhetsloven er godt forankra i vår leiing og vårt styre.