Pasienthistorie - Om lungesjukdommen KOLS og opphald på rehabilitering

Pasienthistorie - Om lungesjukdommen KOLS og opphald på rehabilitering

Les korleis Mari-Ann har tilpassa kvardagen og korleis rehabilitering har hjulpet ho med å få tryggheit og motivasjon til å trene styrke.

Å møte andre i same situasjon har gjort at ho ikkje føler seg så einsam, og ho har utveksla erfaringar og støtte med gruppa.

Pasienthistorie - Om hjerteinfarkt, kvinnehelse og rehabilitering

Pasienthistorie - Om hjerteinfarkt, kvinnehelse og rehabilitering

Rita fekk hjerteinfarkt etter ho kom heim frå Stikk Ut tur på Ljøen, Hellesylt

Ho fortel at kvinner ofte kan ha andre symptom på hjerteinfarkt enn menn. Det er viktig å vite at det kan vere ulike symptom og at kvinnehelse blir tatt på alvor seie Rita. Fleire ville nok gått og lagt seg, men Rita var opplyst nok til å slå på alarmknappen. Ho kjende på eit ubehag i venstre arm, diffuse symptom samt at ho byrja å kaldsveitte. Ho la saman symptoma som til slutt gjorde at ho ringte 113.

Vi blir kjent med kva Rita har lært og vil ta med seg frå eit opphaldet på Muritunet på hjerterehabiliterring. 

Pasienthistorie - Totalbelastninga over tid var det som til slutt gjorde at kroppen til Birgit til sa stopp

Pasienthistorie - Totalbelastninga over tid var det som til slutt gjorde at kroppen til Birgit til sa stopp

Birgit forstod ikkje sjølv kva som skjedde og prøvde ulike behandlingar for symptoma utan at det vart nokon betring. Arbeidsretta rehabilitering var til slutt noko som gjorde at ho fekk livet tilbake.

Ho prioritetar annleis og har lært å ta vare på seg sjølv igjen


Pasienthistorie - Om å få tryggheita tilbake etter hjerteinfarkt

Pasienthistorie - Om å få tryggheita tilbake etter hjerteinfarkt

Rehabiliteringa har gjort at Sverre har senka tempoet, stressar mindre og blitt meir trygg på kva han toler.

Sverre fortel oss om livet før og etter hjerteinfarkt. Han reflekterar over årsaka til at han fekk hjerteinfarkt. I tillegg gir han oss innblikk i korleis opphaldet på Muritunet har vore.

Rehabiliteringa har gjort at Sverre har senka tempoet, stressar mindre og blitt meir trygg på kva han toler.
«Eg hadde angst for å presse meg, angsten sat i meg til eg kom hit til Muritunet. Inntil eg fekk lære meg kva eg tolte.»