Styresamansetting

Styret i Muritunet består i dag av følgande representantar.  

  1. Styreleiar- Kirsti Slotsvik 
  2. Nestleiar- Arne Sandnes
  3. Medlem- Ingunn Øye
  4. Medlem- Geir Østrem
  5. Medlem- Tove Henøen
  6. Medlem- Anett Steinnes
  7. Medlem- Ester Reidun Nilsen