Muritunet ønskjer å fokusere på pasienten sin eigeninnsats og motivasjon til betring av eiga helse i samspel med vår støtte og kompetanse innan rehabiliteringsfaget. Våre verdiar; RAUS - GRENSPRENGANDE - STYRKANDE, skal prege våre tenester.