Ideelt aksjeselskap

 

Eigarane
Muritunet er eit aksjeselskap eigd av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Møre & Romsdal fylkeskommune, Fjord kommune, samt alle helselag og kommunar i Møre og Romsdal. I tillegg nokre andre lag, organisasjonar og einskildpersonar.

Dette er eit ideelt AS, og evt. overskot av drifta går med til å utvikle senteret vidare. Det vert ikkje gitt utbytte til eigarane.
Organisasjonsnr.: 961 721 652
Postadresse: Muritunet, Grandegata 58, 6210 Valldal

Muritunet er medeigar i
Storfjord Helsesenter AS (51 %)


Celsius