Om søknad, ventetider og fritt behandlingsval

 

Frå 1. juli 2017 vart rehabilitering i ordninga «Fritt behandlingsvalg».
Har du spørsmål, eller har fått henvisning til behandling, undersøking, utredning eller vurdering, så er det laga informasjon på nett;
Fritt behandlingsvalg, eller ring informasjonstelefonen 800 HELSE (800 43 573). Fritt behandlingsval: betyr at ein som pasient aktuell for spesialisthelseteneste har rett til å velge behandlingsstad. Pasientar kan velge mellom offentlege behandlingsstadar, private med avtale og private som er godkjente av Helfo.

Søknadar innan Helse Midt-Norge regionen vert behandla ved:

ReHR-Henvisningsmottak Midt-Norge,
Sykehuset Levanger,
Kirkegata 2, 7600 Levanger

Webside ReHR: https://hnt.no/helsefaglig/tjenester/rehr

ReHR si sjekkliste for legar/avtalespesialister finn du her.

Ventetider for ulike målgrupper finn du oppdatert her: (Helse Midt-Norge)

NB! Frå andre helseregionar, sender ein søknaden til eigen region sitt henvisingsmottak.

Inntaksteamet møtast 2 gongar pr. veke.
Det vert gjort skriftleg tilbakemelding på alle søknadar.

Celsius