Arbeidsretta rehabilitering
_AFH4920.jpg

Arbeidsretta rehabilitering

 

Muritunet held fram med arbeidsretta rehabilitering, men no etter direkte avtale med Helse Midt-Norge. Pasientane kan søkast enten som dagopphald/poliklinikk på MOA, eller døgnopphald i Valldal. Tilbodet er retta mot pasientar som har behov for arbeidsretta rehabilitering ved muskel- og skjelettplager og vanlege psykiske lidingar; angst og depresjon. Fastlege eller avtalespesialist kan søke via ReHR Henvisningsmottak i Levanger. Spesialisthelsetenesta ved sjukehusavdelinger/-leger kan søke direkte til Muritunet.

Celsius