Coronavirus - og førebygging av smitte!
Lab_07_Lav.jpg

Coronavirus - og førebygging av smitte!

 

Eit infoskriv om våre Coronatiltak vert sendt ut til alle pasientar på venteliste.
Frå 9. mars stengde vi tilbodet om offentleg bading samt Fjordtrim og Lupinen kafe for eksterne/gjester inntil ny informasjon vert gitt! Vi vurderer det som ein auka smittefare for våre pasientar, når dei skal dele fasilitetar med personar vi ikkje har moglegheit til å kartlegge med tanke på smitterisiko.
(16. mars) Institusjonen si Beredskapsgruppe bestemte i dag at våre pasienter ikkje vil ha muligheit til å ta imot besøk under opphaldet på Muritunet, og heller ikkje reise på permisjon under opphaldet, samt begrense besøk til butikkar o.l til det høgst nødvendige. Inneliggande pasientar får elles tilbod vidare mest som planlagt. Nye ankomster fram til 15. april blir derimot utsett!
Tilbod om ny dato vert gitt etterkvart.

MT-Coronainfo_ver.0.2.jpg
Pasientar som har fått plass ved Muritunet får dette infoskrivet. (Opne det i PDF-format ved å trykke på bildet.)

 Siste nytt om dette viruset finn ein på Folkehelseinstituttet sine sider her: https://www.fhi.no/nettpub/cor...

Celsius