Ekspertbistand - Nytt tilbod frå teamet på MOA
Daaeskogen_fasade.jpg

Ekspertbistand - Nytt tilbod frå teamet på MOA

 

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand inntil kr. 20.000, dersom ein arbeidstakar har lange og/eller hyppige sjukefråver. Formålet er å finne løysing i enkeltsaker. Ei slik ordning kan vere svært aktuelt dersom fråveret ikkje blir løyst gjennom arbeidsgiveren si vanlige oppfølging under sjukefråveret, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger. Arbeidstakar, arbeidsgiver og NAV må vere enige om at ekspertbistand kan vere eit hensiktsmessig tiltak.

Celsius